Дослідження

Наукове об’єднання «Відкрите суспільство» здійснює наукові дослідження з історії, філософії, політології та соціології. 

Пріоритетними напрямками вказаних досліджень є наступні наукові спеціальності:

  • Історичні науки: історія України, археологія, етнологія;
  • Філософські науки: соціальна філософія, філософія культури, релігієзнавство;
  • Політичні науки: політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія;
  • Соціологічні науки: методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини.